Słowiańska Dusza

Witamy na portalu Słowiańska Dusza

Tytułem: MIT

„Przyczyny sytuacji wynikąjacej z położenia dzisiejszych Słowian i żydów czyli Mit Narodu Żydowskiego” Edward Sławianin

WPROWADZENIE:
Niniejsza książka została zainspirowana chęcią zrozumienia przeszłości, a przede wszystkim tego co było przyczyną dzisiejszej sytuacji w jakiej znajdują się Słowianie i naród żydowski działający przeciwko Słowianom w Europie i na Świecie. By książka stała się wiarygodnym źródłem dla samych badaczy Chazarii czy też Żydów w Europie , oparłem ją na pracy prof. Szlomo Sanda, uzupełniając mądre i logiczne dowody , własnymi badaniami oraz wnioskami wyciągniętymi z tejże „lekcji” historii. Postarałem się jako autor niniejszej publikacji starannie przedstawić grafiki osób, artefaktów oraz regionów geograficznych, a także definicji z nich wynikających by czytelnik, który po raz pierwszy „styka” się z wymienionymi faktami historycznymi, zrozumiał to o czym czyta. Dodatkowo w tekście zaznaczyłem na czerwono czcionkę w miejscach tej historii, którą czytelnik powinien zapamietać i uznać jako ważny wniosek dla zrozumienia całości tekstu, tym samym odpowiadając sobie na główne pytania : Skąd się wziął Socjalizm, pojęcie Narodu, Ludu? Skąd wynika Nasze położenie we współczensym Świecie? Oraz Kto wymyslił naród Żydowski? Zapraszam do emocjonującej lektury. Z poważaniem Edward Sławianin ( Edward Świętosławski).
Cena jako darowizna od 40 zł

Przestrzeń