Słowiańska Dusza

Witamy na portalu Słowiańska Dusza

Recz Naturalna Dla Sławian

Nieposkromiony hart ducha,

Odwaga jak żelazo i Serce pełne miłości

Niezłomność w działaniu dla Wolności

Rzecz Naturalna to dla Sławian

Radość z Życia i Szczęśliwość

Silna Wola od Przodków

Pokój dla każdej Istoty

Rzecz Naturalna to dla Sławian

Jedność i Lojalność,

Sprawiedliwość obyczaju,

Równowaga

Rzecz Naturalna to dla Sławian

Skromność , umiar i rozwaga

Troska o RODzinę , RÓD

Mądrość i Powaga

Cnotą jest Dla Sławian

Bronić słabszych,

Wspierać ich w działaniach

Obowiązkiem Jest Dla Sławian

Edward Sławianin 17.06.7528r

Przestrzeń